Фото: Зам, тээврийн хөгжлийн яамны “Нээлттэй хаалганы өдөрлөг”

2017-05-26