ӨНӨӨДӨР COVID-19-ИЙН ТҮРГЭВЧИЛСЭН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ЗУРГААН ЦЭГ АЖИЛЛАНА

0
31

Коронавируст халдвар илрүүлэх зорилгоор нийслэлд явуулын гурав, байнгын гурван шинжилгээний цэг ажиллана.

Эдгээр цэг 09:00-12:00 цагт ажиллаж, нийт 720 хүнээс түргэвчилсэн шинжилгээ авах юм. Тодруулбал нэг цэгт авах шинжилгээний тоо нь хүчин чадлаас хамаарч 100-150 байна.

Шинжилгээний цэгийн байршил: