2009-IX-21

2020-03-09

Зүүнээс МУ-ын анхны Ерөнхийлөгч П.Очирбат, хоёрдахь Ерөнхийлөгч Н.Багабанди, дөрөвдэх Ерөнхийлөгч Ц.Элбэгдорж, сэтгүүлч Баасанжавын Ганболд нар. Жил бүрийн намар сэтгүүлчдийн шилдэг бүтээлд олгодог “Балдорж” шагналын ёслолын үеэр. “Улаанбаатар” зочид буудал. 2009-IX-21