шинэ мэдээ
Б.ЕРЭНТЭЙ /СГЗ, сэтгүүл/   Бар бол дэлхийн “Улаан...